06 245 21 015 magda@kommavangestel.nl

Voor mantelzorgers en werkgevers is KOMMA de specialist op het gebied van mantelzorg en de combinatie werk en mantelzorg.

KOMMA biedt voor werkgevers ondersteuning op het gebied van HRM, beleidsvraagstukken, begeleiding en coaching van medewerkers.

Voor mantelzorgers in de privé- en werkomgeving zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden om werk, zorg en privé in balans te krijgen.

Daarnaast is KOMMA mantelzorgmakelaar en neemt zij – onafhankelijk van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten – regeltaken van en voor zorgbehoevenden en mantelzorgers over.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Wij attenderen u graag op de mogelijkheid van ons telefonisch spreekuur, iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur.

Voordelen van KOMMAvangestel:

  • Ontlasten van mantelzorgers in het algemeen en in de combinatie met werk.
  • Kennis van de Sociale Kaart binnen gemeenten.
  • Ervaring in het begeleiden en coachen van medewerkers.
  • Online tools voor de organisatie, leidinggevenden en medewerkers.
  • Samenwerking met betrouwbare specialisten.
  • Grondige kennis van en praktische ervaringmet lijnmanagement, projectmanagement en strategische HR-vraagstukken.
  • Van strategie en beleid naar daadwerkelijk implementeren en toepassen.

Enthousiast, integer en met gevoel voor verhoudingen.

KOMMA brengt energie en kennis van zaken mee.