06 245 21 015 magda@kommavangestel.nl

Coaching mantelzorgers

Veel mensen zijn korte of langere tijd mantelzorger. Sommige mantelzorgers hebben problemen met de combinatie werk en zorg. Bijvoorbeeld als de zorg start en er plotseling veel op iemand af komt. Of wanneer de zorg een langere periode betreft. Dit kan uitmonden in overbelasting, verzuim of een arbeidsconflict.

De individuele coaching van Kommavangestel richt zich op de individuele medewerker in het vinden van een evenwicht in de combinatie werk, mantelzorg en privé.

De vragen, problemen en behoeften van mantelzorgers zijn heel divers. Daarom is het traject per persoon verschillend. Voor de één volstaat het formuleren van praktische ondersteuning binnen een kort tijdsbestek, de ander heeft behoefte de betekenis en dilemma’s van werk en mantelzorg onder de loep te nemen en hierover in gesprek te gaan met lotgenoten of de werkgever.

Stapsgewijs wordt toegewerkt naar het formuleren van reële oplossingen binnen de werksituatie, die passen bij de behoeften van de werkende mantelzorger en de werkgever.

Het kan voorkomen dat u als medewerker naast coaching behoefte heeft aan begeleiding bij een gesprek met uw werkgever.

Daarnaast zijn er oplossingen naast het werk, om de (mantel)zorgsituatie zelf te verlichten. De mantelzorgmakelaar neemt veel regelwerk uit handen zodat de balans kan worden hersteld.

Maak of laat uw medewerker vrijblijvend een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.

Wij attenderen u graag op de mogelijkheid van ons telefonisch spreekuur, iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur.