06 245 21 015 magda@kommavangestel.nl

Mantelzorgmakelaar

Als mantelzorger wordt u geconfronteerd met instanties en bedrijven die zorg en voorzieningen indiceren en diensten verlenen. Die allemaal hun eigen regels, formulierenstroom en openingstijden hebben.

Dit brengt veel extra werkzaamheden met zich mee, die ingewikkeld en tijdrovend zijn.

De mantelzorgmakelaar KOMMAvangestel helpt u met informatie en praktische oplossingen. Neemt regeltaken uit handen. Vindt de juiste en snelste weg naar passende zorg, begeleiding en ondersteuning. Berekent uw eigen bijdrage. Regelt woningaanpassingen. Etc. etc.

Door veel regel- en uitzoekwerk uit handen te nemen, heeft u weer tijd voor werk, zorgtaken en privé.

Zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk voor u is.

Dienstverlening:

  • Intake
  • Analyse ondersteunings-, zorg- en hulpvraag
  • Hulp bij aanvragen WMO, WLZ, ZVW
  • Voorbereiden en invullen zorgvraag
  • Bemiddeling bij het zoeken van de juiste hulp en zorg
  • Contractonderhandeling
  • Schrijven van bezwaarschriften.

Wilt u dat KOMMAvangestel regeltaken uit handen neemt, neem dan vrijblijvend contact met ons op.