06 245 21 015 magda@kommavangestel.nl

Ondersteuning mantelzorgers

Steeds meer worden zorgtaken bij individuele burgers neergelegd, ook bij uw medewerkers. Medewerkers hebben daarmee een dubbele verantwoordelijkheid: werk en zorg. Dat kan leiden tot overbelasting en verzuim. Reden genoeg om overbelasting te voorkomen.

KOMMAvangestel kan werkende mantelzorgers ondersteunen door:

  • Medewerkers te begeleiden bij gesprekken over het onderwerp werk en mantelzorg
  • Medewerkers te coachen bij het vinden van oplossingen in de balans werk/mantelzorg/privé
  • Regeltaken over te nemen van de werkende mantelzorger.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden bij uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op!

Als werkgever kunt u uw medewerkers ondersteunen en bijstaan door:

Voordelen:

  • Werk en mantelzorgtaken zijn op elkaar afgestemd
  • Uw medewerker kan omgaan met de verantwoordelijkheden
  • Voorkomen van verzuim
  • Aansluiting bij de dagelijkse praktijk
  • Gericht op oplossingen en een positieve insteek
  • Gericht op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid
  • Mogelijkheden voor maatwerk.