06 245 21 015 magda@kommavangestel.nl

Onderzoek, advies én implementatie

De markt verkennen op onontgonnen terrein of plannen en beleid omzetten in realiteit. In een tempo dat past bij uw organisatie, rekening houdend met verschillende stakeholders. Vernieuwing en verbetering realiseren, met oog voor mens en proces. Daar ligt de kracht van Magda van Gestel, de eigenaar van KOMMAvangestel.

Voorbeelden van succesvol afgeronde projecten:

  • Onderzoek, advies en implementatie debiteurenmarketing
  • Haalbaarheidsonderzoek oprichting nieuwe internationale school
  • Klantgericht werken, produktienormen en doorlooptijden realiseren, beter samenwerken, opleiden en ontwikkelen, kennis delen
  • Formuleren van een nieuwe missie en visie, doelen en doelstellingen voor een netwerkorganisatie
  •  Verbeteren ketensamenwerking, herinrichting processen en aansturingsmodel.

Voordelen van KOMMAvangestel:

  • Van strategie en beleid naar daadwerkelijk implementeren en toepassen
  • Profit en non-profit
  • Modulaire opbouw: na elke fase een go no go beslissing
  • Grondige kennis van en praktische ervaring met lijnmanagement, projectmanagement, marketingprojecten en HR beleidsontwikkeling.

Neem vrijblijvend contact op!