06 245 21 015 magda@kommavangestel.nl

Uw organisatie en mantelzorg

 • Weet u hoeveel mantelzorgers u in dienst heeft?
 • Weet u het verzuim door overbelasting in relatie tot mantelzorg?
 • Staat in uw organisatie mantelzorg op de agenda?
 • Wilt u met mantelzorg in relatie tot de werkomgeving aan de slag gaan, maar u weet niet goed hoe?
 • Hoe houd ik mijn mensen (mantelzorgers) inzetbaar?
 • Hoe kan ik het verzuim terugdringen of voorkomen?
 • Is uw beleid gericht op duurzaam inzetbare en vitale medewerkers?
 • Hoe nemen medewerkers regie over hun loopbaan en inzetbaarheid?
 • Zijn veel medewerkers 45 jaar en ouder en/of zijn er veel vrouwelijke medewerkers?

Vragen die mogelijk aanleiding zijn om in uw organisatie te onderzoeken hoe het zit met mantelzorg.
KOMMAvangestel heeft de kennis en ervaring in huis om u hierbij te ondersteunen.

KOMMAvangestel voert onderzoek uit en analyseert de resultaten. Komt met een advies en biedt ondersteuning bij:

 • Interviews met sleutelfiguren
 • Online vragenlijst voor alle medewerkers
 • Workshop/kennissessie voor leidinggevenden en HR
 • Plan van Aanpak en implementatie
 • Begeleiding van mantelzorgers.

Voordelen:

 • Aansluiting bij uw strategische agenda
 • Handelingskader dat past bij uw (veranderende) organisatiecultuur
 • Inzicht in aantallen mantelzorgers, knelpunten en verzuim
 • Gericht op oplossingen en een positieve insteek
 • Modulaire opbouw: aan de slag met ‘werk en mantelzorg’ hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden bij uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op!